Przed Wami moja osobista mapa myśli książki Kena Blancharda i in. Wiesz, możesz, działaj! – cz. 3.

 

Zalew informacji – pierwsza element, który przeszkadza nam we wdrażaniu tego czego chcemy się nauczyć.

Dzisiejsze czasy obfitują w informację, która zalewa nas praktycznie ze wszystkich stron. Rozwój techniki i ciągle rosnący internet powodują, że przesył do informacji może być natychmiastowy oraz dostęp do niej staje się coraz większy.
Z jednej strony błogosławieństwo, z drugiej jednak przekleństwo, ponieważ zbyt duża liczba informacji lub wiedzy może nas paraliżować.
Dzieje się tak, dlatego że po prostu chcemy przyswoić każdą informację, których jest bardzo dużo, dodatkowo ciągle napływają nowe i w efekcie tego natłoku informacji nie wiemy co zrobić.

Brak czasu

Pojawia się problem tak zwanego braku czasu, ponieważ gdy cały czas jesteśmy zajęci ogarnianiem ciągle napływających informacji nie mamy czasu na utrwalenie zdobytej wiedzy i wdrożenie jej do praktyki.

 

Rozwiązanie

Po pierwsze, określmy zakres tego czego chcemy się nauczyć.
Następnie zapiszmy to jako nasz cel rozwojowy, który powinien być Szczegółowy, Mierzalny, Ambitny, Realny, Terminowy (SMART).
Np. Jeżeli nie umiem pływać i postawię sobie cel, że chcę się nauczyć pływać to jest on sformułowany zbyt ogólnie, ponieważ nie precyzuję jakim stylem chcę się nauczyć pływać, może mam na myśli jeden, a może wszystkie lub jeżeli będę mógł przez minutę utrzymać się na wodzie to będę zadowolony.
Przykładowo cel związany z pływaniem wg metody SMART, powinien być sformułowany następująco:

Nauczę się pływać stylem dowolnym (kraulem), tak żeby móc samodzielnie przepłynąć przynajmniej jedną długość basenu (25 m). Ten cel chce osiągnąć w ciągu 3 miesięcy, podczas których 2 razy w tygodniu będę uczestniczył 45 min. lekcjach pływania z instruktorem.

Teraz przeanalizujmy czy ten cel jest zgodny z metodą SMART:

  • Szczegółowy – jest określony dokładnie wybrany element, który chcemy opanować i efekt końcowy jaki chcemy osiągnąć.
  • Mierzalny – ponieważ sprecyzowaliśmy dokładną wartość którą chcemy osiągnąć (25 m) i czas na naukę (3 miesiące), będziemy mogli sprawdzić czy cel został osiągnięty
  • Ambitny – to jest wartość subiektywna, która dla każdej osoby będzie inna – sami znamy siebie najlepiej więc będziemy wiedzieć czy to co postanawiamy jest ambitne
  • Realny – ale czy jest też realne do osiągnięcia. To znaczy żeby cel był do osiągnięcia w zakresie jaki ustaliliśmy. Chodzi głównie o to żeby nie przesadzić z ambicją 🙂 Czyli musimy mierzyć siły na zamiary. Gdybyśmy nie mogli się zdecydować czy wybrać cel bardziej realny czy bardziej ambitny to myślę, że lepiej wybrać ten bardziej ambitny, ponieważ nawet jeżeli nie uda się nam go wykonać w pełnym zakresie to i tak jeżeli będziemy nad nim pracować będziemy bliżej jego realizacji niż gdybyśmy go w ogóle nie podejmowali.
  • Terminowy – musimy dokładnie określić czas lub wyznaczyć datę po której dokonamy oceny realizacji naszego celu.

Po drugie. Koncentracja na najważniejszych celach.

Niestety nie da się realizować kilkunastu celów jednocześnie, dlatego należy wybrać te najważniejsze i realizować je najlepiej po kolei. Im mniej celi do realizacji w jednym czasie tym lepiej. W zależności od kalibru (wielkości) naszych zdefiniowanych celów decydujemy się na ich ilość. Zaleca się żeby jednocześnie nie realizować więcej niż 3-4 postanowienia.

Zasada mniej ale częściej

Gdy postanowimy sobie cel lepiej jego realizacje rozpisać na wypełnianie mniejszych zadań ale częściej (najlepiej codziennie) niż te same zadania realizować w większych partiach ale rzadziej.
Na przykład gdy uczymy się obcego języka lepiej wybrać strategię, w której uczymy się 10 min. ale codziennie niż 2 razy w tygodniu po 35 min. Niby suma czasu poświęcona na naukę jest taka sam ale nasz mózg lepiej zapamiętuje gdy informacja dociera do niego w mniejszej ilości ale za to częściej jest odświeżana.

 

Najnowsze wpisy

Rate this post
0
Would love your thoughts, please comment.x